• Хотелско обзавеждане
  • Обзавеждане за дома
  • Обзавеждане за бар и ресторанти
  • Офис обзавеждане
  • Промоционални оферти

Оперативна програма

Във връзка с ОП "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" Мела ООД обявява процедура за определянето на изпълнител "ОТКРИТ ИЗБОР" с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Технологична поточна линия за производство на мебелни детайли за корпусна мебел". Документация относно търга можете да изтеглите от тук:

  1. Обява за кандидатстване
  2. Решение за откриване на процедурата
  3. Пояснителен документ